Internets historia

Internets historia

Rolig läsning om Internets historia! •1969 startas Internets föregångare Arpanet i Kalifornien •1983 motionerar några riksdagsmän och föreslår skatt på datoranvändning •1984 kommer Internet till Sverige •1986 registreras toppdomänen .se •1991 skapas World Wide Web...

läs mer
Vad är IPv6 och hur används det?

Vad är IPv6 och hur används det?

IPv6 är en förkortning av “Internet Protocol version 6”.IP är det kommunikationsprotokoll/språk som används när enheter ska kommunicera med varandra över internet. Protokollet innehåller information om hur enheternas IP-adresser ser ut, och hur information skickas...

läs mer