Vanliga frågor om företagsabonnemang

Abonnemang

 • Hur lång bindningstid har ett företagsabonnemang?

  Det kan variera men standarden är minst 12 månader.

 • Varför kostar ett företagsabonnemang mer än ett privatabonnemang?

  En företagsfiber är oftast en anslutning till endast en kontraktspart. Detta innebär att kostnaden både för installationen och för abonnemanget endast täcks av en slutkund. I en lägenhet så kan oftast kostnaden spridas på många abonnenter och därmed så sjunker priset per abonnent. Samordnar ni en upphandling av internet tillsammans med andra företag i fastigheten går det oftare att förhandla ned priset till lägre nivåer. Därmed kan ni även få ett riktigt bra pris för ett företagsabonnemang, dock kan man inte komma ned på samma prisnivå som i en lägenhet. En viktig skillnad är även att ett företagsabonnemang alltid har högre SLA, det betyder att din förbindelse övervakas dygnet runt av en beredskapsgrupp som ofta hanterar eventuella fel innan abonnenten hunnit upptäcka att ett fel har inträffat.

 • Vad händer med abonnemanget om mitt företag flyttar mitt i bindningstiden?

  Flyttar ditt företag inom Stockholmsområdet finns möjlighet att flytta med din bredbandsförbindelse till den nya lokalen. Detta förutsätter att STOKAB eller SKANOVA även levererar dit. Flyttkostnader kan tillkomma.

Fastighetsnät

 • Vad kostar kabeldragningen till vår lokal, ett så kallat fastighetsnät?

  Kostnaden varierar mellan olika fastigheter. De faktorer som håller kostnaderna nere är om det finns färdiga kanaler med utrymme att dra kablar igenom, kortare avstånd från lokalen till avlämningspunkten (ODF) samt att dra kopparkabel istället för fiber. Behöver installatören göra håltagning eller dra genom andra lokaler fram till din tillkommer kostnader. Finns fastighetsnät redan till lokalen så nyttjar vi det så länge det är av den kvalitet som krävs.

 • Vad inkluderas i installationsavgiften?

  Svetsning och inmätning av fiberkontakten som ansluts i vår leveransutrustning i närheten av fastighetens ODF (Optiska Distributionsplats). Den hamnar ofta i närhet av EL-centralen i en fastighet.

 • Hur ser avlämningen ut?

  Vanligast i källare fram till STOKAB/SKANOVA ODF. Fastighetsnät binder sedan samman avlämningen med företagslokalen.

 • Vilket ansvar jag som kund?

  Stockholms Stadsnät garanterar leveransen i den hastighet som beställts av företaget i bredbandsuttaget. Däremot om olika utrustning kopplas in, vid påkoppling av brandvägg o. dyl som kan påverka hastigheten så är det inget vi ansvarar för. Det ansvaret ligger hos kunden och företagen som står för den påkopplade bredbandsutrustningen.

Trådlöst

 • Vad ska jag använda för router när jag vill köra trådlöst?

  Det som är viktigt är att den trådlösa router ni väljer kan hantera den bandbredd ni beställt. Framför allt om ni är många som ska surfa trådlöst. Exempelvis om ni valt 100/100 Mbps bredband så måste routern kunna hantera markant mycket mer bandbredd. Varje ansluten vill ju ha bästa möjliga prestanda och om routern inte har så hög bandbredd så upplevs anslutningen som långsam. En bra tumregel är att routern bör kosta mer än 1500 kr inkl. moms. Det höga priset betyder ofta hög kvalité. Viktigt är dock att ha klart för sig hur den skall användas och rådfråga gärna med någon kunnig på området.