Vanliga frågor om företagsabonnemang

Abonnemang

 • Hur lång bindningstid har ett företagsabonnemang?

  Det kan variera men är vanligtvis 12 månader.

 • Varför kostar ett företagsabonnemang mer än ett privatabonnemang?

  En företagsfiber är oftast en anslutning till endast en kontraktspart. Detta innebär att kostnaden både för installationen och för abonnemanget endast täcks av en slutkund. I en lägenhet så kan oftast kostnaden spridas på många abonnenter och därmed så sjunker priset per abonnent. Samordnar ni en upphandling av internet tillsammans med andra företag i fastigheten går det oftare att förhandla ned priset till lägre nivåer. Därmed kan ni även få ett riktigt bra pris för ett företagsabonnemang, dock kan man inte komma ned på samma prisnivå som i en lägenhet. En viktig skillnad är även att ett företagsabonnemang alltid har högre SLA, det betyder att din förbindelse övervakas dygnet runt av en beredskapsgrupp som ofta hanterar eventuella fel innan abonnenten hunnit upptäcka att ett fel har inträffat.

 • Vad händer med abonnemanget om mitt företag flyttar mitt i bindningstiden?

  Flyttar ditt företag inom Stockholmsområdet finns möjlighet att flytta med din bredbandsförbindelse till den nya lokalen. Detta förutsätter att STOKAB eller SKANOVA även levererar dit. Flyttkostnader kan tillkomma.

Fastighetsnät

 • Vad kostar kabeldragningen till vår lokal, ett så kallat fastighetsnät?

  Kostnaden varierar mellan olika fastigheter. De faktorer som påverkar priset är om det finns färdiga kanaler med utrymme att dra kablar igenom, avståndet mellan lokalen och avlämningspunkten, om håltagning behövs m.m. Om det redan finns ett fastighetsnät till lokalen så använder vi gärna det förutsatt att det uppfyller våra krav.

 • Vad inkluderas i installationsavgiften?

  Kabeldragning, kontaktering och inmätning av kabeln som ansluts i vår leveransutrustning i närheten av fastighetens anslutningspunkt. Den placeras ofta i närheten av elcentralen i fastigheten.

 • Hur ser avlämningen ut?

  Den placeras vanligtvis i en källare vid Stokab/Skanovas anslutningspunkt. Fastighetsnätet binder  samman avlämningspunkten med er lokal.

 • Vilket ansvar har jag som kund?

  Stockholms Stadsnät garanterar leveransen i den hastighet som beställts av företaget i bredbandsuttaget. Om utrustning av typ brandvägg o. dyl ansluts så sker det på kundens ansvar.

Trådlöst

 • Vad ska jag använda för router när jag vill köra trådlöst?

  Det är viktigt att den trådlösa routern kan hantera den bandbredd ni beställt. I vår webbshop hittar du bra routrar som vi vet fungerar. Klicka här för att komma dit.