Förklaring av Mesh-system

av | 28 sep, 2022 | Tips & Trix

Om ditt trådlösa nätverk där hemma inte når hela bostaden så kanske du har funderat på om det går att göra något åt det. Ett mesh-system är en möjlig lösning på problemet. Mesh-system blir allt mer populära, men vad är mesh-system och hur fungerar de jämfört med tidigare lösningar?

I det här inlägget går vi kortfattat igenom vad ett mesh-system är.

Vilka lösningar finns det för trådlösa hemmanät?

Lösning 1: En router eller tjänstedelare

Den traditionella lösningen är att ha en hemmarouter (eller tjänstedelare). Alla trådbundna och trådlösa apparater ansluts till den. I en liten eller medelstor bostad så fungerar det utmärkt. EG400 och DIR-882 är exempel på två moderna och bra enheter.

Lösning 2: En router eller tjänstedelare + en eller flera accesspunkter

Om man har en stor bostad, tjocka väggar eller av andra orsaker har svårt att få det trådlösa nätverket att täcka hela bostaden så räcker inte en central hemmarouter/tjänstedelare. Då behövs någon form av extra utrustning för att få täckning i hela bostaden. Ett enkelt sätt att lösa problemet är att köpa en så kallad Accesspunkt (ofta förkortat ”AP”) som ansluts till hemmaroutern/tjänstedelaren via nätverkskabel och som sänder ut ett eget nätverksnamn. Som användare får man koppla upp sina apparater mot antingen det ena eller det andra trådlösa nätverket beroende på var i lägenheten man befinner sig. Eftersom detta blir krångligt så har man uppfunnit så kallade mesh-nätverk som gör att man slipper bry sig om vilket nätverk man ska koppla upp sig till.

Lösning 3: Mesh-nät

Ett mesh-system består av två eller flera delar som ser till att den trådlösa signalen täcker en större yta. Mesh-system ersätter Lösning 1 och 2 ovan och är mycket lätt att använda. Mesh-noderna kommunicerar med varandra så att klienterna kopplar upp sig till rätt mesh-nod beroende på var i bostaden klienten finns.

Som med allt annat så får man vad man betalar för. Det finns bra och dåliga mesh-system.

Vad kännetecknar mesh-system?

Mesh-system är i allmänhet gjorda så att de ska vara enkla för användaren att installera. Det innebär att den avancerade användaren ofta inte har samma möjligheter att konfigurera systemet som med en vanlig router.

Det viktigaste man bör tänka på vid installationen är att mesh-noderna behöver ha bra kontakt med varandra om de använder det trådlösa nätet för att kommunicera.

I normalfall så ska man inte märka att man använder ett mesh-system, förutom att det finns flera mesh-noder i bostaden. Har man ett dåligt mesh-system eller om mesh-noderna är placerade för långt från varandra så kommer trafiken gå långsamt.