Vi levererar enbart riktiga bredbandslösningar, via äkta fiber och höghastighets-LAN

Stockholm stadsnät – Stockholmarnas bredbandsleverantör!

Vi har som affärsidé att endast vända oss till kunder inom Storstockholm – och levererar alltid via fiber. Det betyder säkra bredbandslösningar med högsta kapacitet. Eftersom vi valt att endast vända oss just till stockholmare finns vi närmare kunderna och erbjuder därmed en mer personlig service.

En bra kundtjänst är viktig för våra kunder

Behöver du hjälp med din utrustning så når du vår kompetenta kundtjänst på direktnummer utan krångliga knappval. Vi har för det mesta en svarstid på två minuter. Våra tekniker hjälper dig snabbt, via telefon eller på plats hemma hos dig!

Tydliga avtal och attraktiva priser

Våra avtal innehåller inga snåriga klausuler eller dolda avgifter. Avtalen är tydliga med fasta priser under hela avtalsperioden – tryggt! Vi har dessutom en klausul som ger dig full rätt att bryta avtalet om vi missköter våra åtaganden.

Fler än 40 000 stockholmare har redan valt oss

Våra kunder ger oss högt betyg. Förklaringen tror vi ligger i att vi erbjuder bredband, tv och telefoni via den absolut senaste och modernaste tekniken som garanterar en perfekt upplevelse även när det krävs lite extra, exempelvis för spel eller strömmande media.

Hör gärna av dig för mer information!

Stöd till verksamheter

Stockholms Stadsnäts skall hjälpa de goda krafterna i samhället. Ett sätt som vi gör det på är att ge stöd till olika typer av hjälporganisationer.  I vissa fall stödjer vi även allmännyttiga föreningar och idrottsföreningar.

Vad kan min verksamhet få som stöd?

Stockholms Stadsnät kan leverera bredband till er lokal. Detta kan antingen ske helt utan kostnad eller till ett subventionerat pris. Det som avgör är de utgifter vi har för att driftsätta och hålla igång bredbandet, samt mottagarens verksamhet och situation. I vissa undantagsfall kan stödet bestå av andra lösningar.

Krävs motprestation från min verksamhet?

Vi kräver ingen motprestation från ideella hjälporganisationer. Däremot kan vi behöva någon slags motprestation från allmännyttiga ideella föreningar och idrottsföreningar. Vad det är varierar från fall till fall.

Hur gör jag?

Skriv till oss redan idag! Vi tar endast emot förfrågningar via e-post info@stosn.se.

(Vi har inte möjlighet att stödja privatpersoner, slutna sällskap eller föreningar med verksamhet som inte kommer allmänheten till godo, eller religiösa och politiska rörelser).

Våra samarbetspartners