Teknisk hjälp hemma

Bredbands-tv

Bredbandanslut din IPTV-box

Det här är tjänsten för dig som har en IPTV-box en bit från bredbandsuttaget/tjänstedelaren. Det är alltid bäst att dra en vanlig datakabel. I vissa fall kan så kallade ”homeplugs” vara en bra lösning. Med homeplugs går bredbandsanslutningen via elnätet istället för via en datakabel.

Vår tekniker kommer hem till dig och hjälper dig installera den lösning som passar bäst efter förutsättningarna i din bostad (antingen datakabel eller via homeplugs). I tjänsten ingår både hårdvara och installation.

Tekniker kommer tillbaka på ett kostnadsfritt uppföljningsbesök inom en månad om lösningen inte fungerat som den ska.

Pris

Komplett pris 1 950 kr inklusive hårdvara och konfiguration.

Arbete som ingår

  • Arbetstid samt resa, eventuella biltullar och p-avgifter ingår.
  • Bredbandssignalen dras fram via elnätet eller via vanlig kabel (notera att vi ej utför listning – datakabeln förläggs synlig längs med golvlist eller motsvarande).
  • Hårdvara ingår i form av datakablar och homeplugs (notera att all elektronik såsom homeplugs har en liten effektförbrukning)
  • Installation av hårdvara
  • 1 månads trygghetsservice

Arbete som inte ingår

  • Eventuell annan hårdvara utöver datakablar och homeplugs ingår inte.