Tips & trix

Säkra lösenord, hur du skapar dem och vad du ska passa dig för.

Tips för säkra lösenord      Exempel på osäkra lösenord      Tips för att hålla lösenorden säkra

Tips för säkra lösenord

Här kommer några tips på hur du skapar ett säkert lösenord.

 • Ett idealiskt lösenord är både långt och komplext. Det bör innehålla siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.
 • Använd helst ett lösenord som består av minst 12 tecken. Ju fler desto längre tid tar det för en dator att knäcka det.
 • Ju större variation av tecken desto bättre. Blanda därför stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Undvik att ha siffrorna och specialtecknen först eller sist i lösenordet.
 • Använd gärna en hel mening som du lätt kan komma ihåg.
  Exempel: En stor lastbil
 • Ta sedan bort mellanrummen och lägg till ett specialtecken och en siffra: Exempel: 3nstor!astbi!

 

Dåliga lösenord

Undvik lösenord som innehåller:

 • Personlig information, exempelvis ditt personnummer, namn på släktingar, husdjur, telefonnummer, adress, registreringsnummer på bilen etc.
 • Enbart ett enkelt ord exempelvis telefon, eller ännu värre engelska ord tex radio.
 • Upprepade tecken exempelvis 123456, 111111 eller abcdef.
 • Tecken som är ett mönster i logisk följd exempelvis qwerty eller asdfg.

 

Kom ihåg!

 • Byt lösenord då och då.
 • Återanvänd inte gamla lösenord.
 • Använd inte samma lösenord överallt. Ha olika lösenord på olika tjänster, så att den som kommer åt lösenordet på ett ställe inte kan komma åt din information på andra ställen.
 • Tala aldrig om ditt lösenord för någon annan. Kom ihåg: tjänsteleverantörer behöver aldrig ditt lösenord, de kommer åt dina uppgifter i alla fall.
 • Byt alltid ut de standardlösenord som kommer med utrustning och tjänster vid inköpet.

Tillbaka högst upp

Vad är IPv6 och hur vet du om du använder det?

Läs mer!

Signalstyrka, vad är det och hur förbättrar du det?

Läs mer!