Stockholms Stadsnät har blivit Bredband2

I februari 2024 förvärvades Stockholms Stadsnät av Bredband2, Sveriges tredje största leverantör av bredband via fiber. Som kund behöver du inte göra något, och du kommer inte att märka av någon förändring i din internettjänst.

Under april och maj sker sammanslagningen för fullt och du som kund kommer att få information från Bredband2 om vad som gäller kring kontaktvägar, support, service och betalningsfrågor framöver.

Läs mer om förvärvet och hur det påverkar dig här.

Stockholms Stadsnät har blivit Bredband2

I februari 2024 förvärvades Stockholms Stadsnät av Bredband2, Sveriges tredje största leverantör av bredband via fiber. Som kund behöver du inte göra något, och du kommer inte att märka av någon förändring i din internettjänst.

Under april och maj sker sammanslagningen för fullt och du som kund kommer att få information från Bredband2 om vad som gäller kring kontaktvägar, support, service och betalningsfrågor framöver.

Läs mer om förvärvet och hur det påverkar dig här.

Så får du bättre signalstyrka på ditt Wifi

av | 8 jun, 2022 | Tips & Trix

Vad är signalstyrka och hur mäter man den?

Hastigheten beror på styrkan

Signalstyrkan är avgörande för om trafikhastigheten blir bra eller dålig, samt om trafiken flyter jämnt eller är ryckig. Här går vi igenom vad signalstyrka är.

OBS, innan vi börjar prata om signalstyrkan:
Det första du måste göra är att lämna det gamla 2,4GHz bandet om du inte redan gjort det. Byt! Hastigheten går alltid upp när du går över till 5 GHz bandet.

Konstigt ord: Signalstyrka

När vi pratar om signalstyrka så menar vi hur stark den trådlösa signalen är in i din enhet (telefon, surfplatta, dator, etc). Värdet vi pratar om kallas för ”RSSI” (dvs Received Signal Strength Indicator) och anges antingen som decibel, ”dBm” eller som en procentsiffra (0-100).
Alltså: Signalstyrka ”RSSI” mäts på samma sätt men visas som två olika värden:

 • dBm: ju närmare noll värdet är, desto bättre
 • Procent:ju närmare 100%, desto bättre

Vad beror signalstyrkan på?

Signalstyrkan är självklart starkast närmast accesspunkten/routern/tjänstedelaren. Styrkan avtar ju längre bort man kommer från accesspunkten och även om det finns väggar emellan. Äldre enheter tappar signalstyrkan snabbare än moderna enheter.

Är signalen bra eller dålig?

Som tumregel brukar man säga att ett värde mellan 0 och -51 dBm är en utmärkt signal, mellan -51 och -67 dBm är en bra signal och sämre än -80 dBm är en opålitlig signal. Ju närmare 0 som dBm-värdet är, desto starkare är signalen och därmed går oftast trafiken snabbare.

Så här kan du se hur stark din signal är på:

Windows 10 PC

 1. Klicka på Windows-ikonen längst ner till vänster.
 2. Skriv CMD och tryck Enter för att starta Kommandotolken (ett nytt fönster öppnas)
 3. Ge följande kommando följt av Enter
  netsh wlan show interfaces | find ”Signal”
 4. Eller om du har en laptop och vill knalla omkring i bostaden och löpande se ett uppdaterat värde, skriv tex:
  cls && for /l %x in (1,1,10000) do netsh wlan show interfaces | find ”Signal” && timeout 1 > nul && cls
  (Tryck C för att avsluta)
  OBS: Signalstyrkan visas i procent, inte i dBm!

Apple Iphone/iPad

 1. Öppna ”App store” och hämta appen ”Airport-verktyg”. Det är Apple själva som gör denna app.
 2. Gå in i telefonens Inställningar, och leta upp appen ”AirPort”, se till att switchen ”Wi-Fi-sökare” är påslagen.
 3. Starta appen Airport och peka på ”Wi-Fi-sökning” längst upp till höger.(OBS detta val finns inte om du inte gjort steg 2 ovan)
 4. Se till så att söktiden är ”kontinuerlig” och peka på ”Sök” längst upp till höger.
  Efter ett tag dyker alla accesspunkter som du och dina grannar har upp i listan. Om det är svårt att hitta din accesspunkt så kan du söka efter den genom att mata in en del av namnet i sök-rutan.
  Signalstyrkan visas i dBm vid ”RSSI”.

Google Android
Det finns flera appar. Ett exempel är appen Wifi Analyzer (slå på GPS när appen frågar efter GPS).

Vad innebär det att signalen är ”bra”?

Vi har gjort en enkel undersökning med 4 olika generationer av Iphone-telefoner. Samtliga mätningar gjordes flera gånger på en obelastad kanal och mot bredbandskollen och gav följande resultat:

 • När vi ställde oss i närheten av routern så fick vi en signalstyrka på ca -25 dBm. Hastigheten var nära utrustningens maximala prestanda. I vårt fall fick vi 240, 260, 550 samt 610 Mbit på fyra olika telefoner när vi mätte mot Bredbandskollen.
 • Sen knallade vi bort från routern tills signalstyrkan sjunkit till mellan -67 och -73 dBm. Här var den uppmätta hastigheten halverad. Signalstyrkan sjönk snabbare för äldre telefoner så för att hamna på ca -70 dBm i de modernare telefonerna fick vi gå längre bort från routern. Det trådlösa nätverket har alltså kortare räckvidd för äldre telefoner jämfört med nya.
 • Ännu längre bort kunde vi mäta upp signalstyrkor på ca -80 dBm. Hastigheten var klart lägre men uppkopplingen var ändå pålitlig.

*Vid -85 dBm så blev uppkopplingen långsam och ryckig och uppkopplingen var opålitlig. Vid ännu sämre dBm värden upphörde uppkopplingen helt.
Om du vill ha en bra signal så bör signalstyrkan alltså vara mellan 0 och som allra lägst -67 dBm. Testa gärna hur det ser ut i din bostad! (OBS! Värdena beror på vilken utrustning man har. Dessutom finns det som regel störningar i form av annan trafik och andra signaler som påverkar hur snabb trafiken är).