Stockholms Stadsnät AB förvärvas av Bredband2

av | 18 dec, 2023 | Blog

Bredband2 förvärvar Stockholms Stadsnät AB med sina drygt 40 000 privatkunder och runt 1000 företagskunder. Tillträde beräknas ske den 1 februari 2024*.

Bolagens kommentarer kring förvärvet:

-Vi är mycket glada över att Bredband2 är köpare av Stockholms Stadsnät, en verksamhet som vi sedan starten målmedvetet har byggt upp till nuvarande nivå. Det känns viktigt för oss att köparen uppskattar det vi uppnått och att de har en bra plan för övertagandet samt att den nya ägaren vill bygga vidare på det vi åstadkommit. Vår känsla är, att Bredband2 är helt rätt för att fortsatt förvalta, utveckla och ta väl vara på bolaget och dess kunder även i sin verksamhet, säger Åsa Åkesson, VD på Stockholms Stadsnät.

– För Bredband2 passar detta förvärv perfekt in i vår ökade satsning på exklusiva nät. Stockholms Stadsnät är ett välskött bolag som på ett framgångsrikt sätt växt organiskt. Vi planerar att bygga vidare på delar av organisationen med ett nationellt fokus och får samtidigt ett starkare fotfäste i Stockholmsregionen. Det är även glädjande att vi får ett mycket positivt tillskott av fiberkunder där vi nu närmar oss en halv miljon kunder och därmed stärker positionen som tredje störst på svenska marknaden, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.


*Förvärvet är villkorat av tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter.


Kort om Stockholms Stadsnät AB:
”Stockholmarnas egen Internetleverantör.”
Stockholms Stadsnät AB har sedan starten byggt en stark stabil teknisk plattform för internetleverans till hushåll och företag i Storstockholmsregionen.
Vår mission är att med marknadens mest kompetenta support, vanligtvis med lösning direkt via telefon, samt alltid nära våra kunder vara det bästa bredbandsalternativet.


Slutnot
Deloitte Corporate Finance har agerat som exklusiv finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare till ägarna av Stockholms Stadsnät AB vid försäljningen av bolaget.

Ladda ned pressreleasen som PDF här.